Lễ phát thưởng năm học 2009-2010 tại Tú Sơn, Quảng Ngãi

Lễ phát thưởng năm học 2009-2010 tại Tú Sơn, Quảng Ngãi
Chùm ảnh của buổi lễ nhận phần thưởng năm học 2009-2010 tại Tú Sơn - Quảng Ngãi