Menu

Đăng nhập

DANH SÁCH KHEN THƯỞNG tại TPHCM - Năm học: 2012-2013

DANH SÁCH KHEN THƯỞNG tại TPHCM - Năm học: 2012-2013

DANH SÁCH KHEN THƯỞNG CON CHÁU NGUYỄN MẬU tại TPHCM - Năm học: 2012-2013

Thông báo: Qui định khen thưởng Năm 2014

Thông báo: Qui định khen thưởng Năm 2014

Qui định về khen thưởng con em Nguyễn Mậu năm 2014.

Một số hình khen thưởng con cháu Nguyễn Mậu tại TP.HCM năm 2013

Một số hình khen thưởng con cháu Nguyễn Mậu tại TP.HCM năm 2013

Một số hình ảnh khen thưởng con cháu Nguyễn Mậu tại thành phố Hồ Chí Minh

Thành kính phân ưu - Vĩnh biệt chú Nguyễn Mậu Bình

Thành kính phân ưu - Vĩnh biệt chú Nguyễn Mậu Bình

Chú Nguyễn Mậu Bình, một trong những người con xuât sắc của dòng họ Nguyễn Mậu đã vĩnh biệt chúng ta vào lúc 8 giờ 30 phút toi ngày 29 – 5 – 2013. Đây là một tổn thất rất lớn cho gia đình chú, cho dòng họ Nguyễn Mậu – An Ba nói riêng và dòng họ Nguyễn Mậu – Việt Nam nói chung.

Khen thưởng con cháu Nguyễn Mậu HCM - 2013

Khen thưởng con cháu Nguyễn Mậu HCM - 2013

Với mục đích ôn lại truyền thống và phát huy truyền thống yêu nước và hiếu học, lập thành tích dâng lên tổ tiên của dòng Họ Nguyễn Mậu Tú Sơn, Chi Hội Khuyến Học thành phố Hồ Chí Minh tổ chức lễ phát thưởng hàng năm cho con cháu Nguyễn Mậu tại khu vực TPHCM


Các tin khác

  Trang trước  1 2 3 4 5 6  Trang sau
 
Copyright © 2012 www.nguyenmauquangngai.com. All Rights Reserved.Design by PDG