Menu

Hình ảnh

Thư thông báo, thay thư mời

Thứ năm - 08/11/2012 04:22
Thư thông báo, thay thư mời
Nhân dịp đại lễ kỷ niệm 1000 năm Thăng Long Hà Nội, Ban vận động họ Nguyễn Mậu tổ chức gặp mặt đại diện các chi tôn họ Nguyễn Mậu trong toàn quốc tại Thủ đô Hà Nội
KÍNH GỬI BÀ CON THÂN TỘC HỌ NGUYỄN MẬU TRONG TOÀN QUỐC
 
Nhân dịp đại lễ kỷ niệm 1000 năm Thăng Long Hà Nội, Ban vận động họ Nguyễn Mậu tổ chức gặp mặt đại diện các chi tôn họ Nguyễn Mậu trong toàn quốc tại Thủ đô Hà Nội
 
Nội dung:
1. Thông qua lịch sử phát tích họ tộc
2. Thành lập BLL họ Nguyễn Mậu toàn quốc
3. Liên hoan gặp mặt
Nơi hội nghị: hội trường Học viện chính trị quốc gia Hồ Chí Minh tại Hà Nội
Thời gian: 8h, ngày 9-10-2010
Đại biểu các chi tộc trong cả nước về dự  tự túc và đóng góp 200.000đ/đại biểu
trân trọng thông báo
 
 
Nguyễn Mậu Tâm Hạnh (Báo TTHuế)
0913417911
tamhanh1087@gmail.com
 
Copyright © 2012 www.nguyenmauquangngai.com. All Rights Reserved.Design by PDG