Menu

Hình ảnh

Thông báo: Qui định khen thưởng Năm 2014

Thứ năm - 03/04/2014 12:04
Thông báo: Qui định khen thưởng Năm 2014
Qui định về khen thưởng con em Nguyễn Mậu năm 2014.

Yêu cầu:
- Chỉ dành cho các em chưa nhận thưởng của dòng họ Nguyễn Mậu Tú Sơn - Quảng Ngãi
- Mỗi em được nhận thưởng cần Photo và nộp lại giấy khen/bảng điểm của năm học 2012-2013 vào ngày nhận thưởng
- Ngoài ra các em cần mang theo giấy khen/bảng điểm gốc (có đóng dấu của khoa hoặc nhà trường) để đối chiếu trong ngày nhận thưởng
- Danh sách khen thưởng lần này cần phải có số điện thoại của phụ huynh/học sinh hoặc sinh viên để liên lạc khi cần thiết.
- Chú ý:  
           + Nếu bị thất lạc giấy khen, cần có giấy xác nhận của nhà trường
           + Nếu Sinh Viên không xin kịp bảng điểm có đóng dấu của khoa thì sẽ phải bổ sung trước ngày 30/4/2014 cho Liêm-0913746694
           + Sau ngày 30/4/2014, em nào đã nhận thưởng mà chưa bổ sung đầy đủ sẽ bị Chi Hội Khuyến Học thành phố HCM loại khỏi danh sách khen thưởng và không chấp nhận khen thưởng cho những năm tiếp theo. Danh sách sẽ được đăng trên website http://nguyenmauquangngai.com
 

 TM
BTC Họ Nguyễn Mậu tại TPHCM


Thông tin về thư mời dự lễ khen thuởng xem tại đây

Nguồn tin: QN

Từ khóa: thông tin
 
Copyright © 2012 www.nguyenmauquangngai.com. All Rights Reserved.Design by PDG