Menu

Hình ảnh

Lời cảm tạ

Thứ năm - 08/11/2012 16:36
Lời cảm tạ
Gia đình chúng tôi xin chân thành cảm tạ
CẢM TẠ

Gia đình chúng tôi xin chân thành cảm tạ:
• Quận uỷ - UBND - UBMT Tổ Quốc Q.Thủ Đức, TP. Hồ Chí Minh.
• Đảng uỷ, UBND, UBMT Tổ Quốc Phường Bình Chiểu, Q.Thủ Đức.
• Chi Bộ KP2, Phường Bình Chiểu, Q.Thủ Đức, TP. Hồ Chí Minh.
• Hội người cao tuổi KP2, Phường Bình Chiểu, Q.Thủ Đức.
• Huyện uỷ UBND, UBMT Tổ Quốc huyện Sơn Hà, Tỉnh Quảng Ngãi.
• Đảng uỷ Công An huyện Bình Sơn, Quảng Ngãi.
• Đội Cảnh Sát điều tra huyện Bình Sơn, Quảng Ngãi.
• Trường PTTH Nội trú Quảng Ngãi.
• Tộc họ Nguyễn Mậu Tú Sơn, Quảng Ngãi.
Cùng toàn thể Bà con, thân bằng quyến thuộc đã đến viếng và tiễn đưa linh cửu của Chồng, Cha, Ông chúng tôi:
Ông Nguyễn Mậu Thạch (Nguyễn Mậu Cửu) đến nơi an nghĩ cuối cùng. Trong lúc tang gia không tránh sơ suất, mong được lượng thứ.

Thay mặt gia đình
Nguyễn Mậu Dương
Từ khóa: gia đình
 
Copyright © 2012 www.nguyenmauquangngai.com. All Rights Reserved.Design by PDG