Menu

Hình ảnh

Kế hoạch xây dựng cổng ngõ, tường rào

Thứ năm - 08/11/2012 04:43
Kế hoạch xây dựng cổng ngõ, tường rào
BẢN DỰ KIẾN KẾ HOẠCH XÂY DỰNG CỔNG NGÕ, TƯỜNG RÀO NHÀ THỜ TIỀN HIỀN NGUYỄN MẬU PHÓ
 
- Căn cứ đề án của UBND huyện Mộ Đức về việc quản lí, bảo vệ, bảo tồn di tích lịch sử văn hóa;
- Căn cứ cuộc họp toàn họ ngày 9-3-2008 (nhằm ngày 2.2.Mậu Tí) và cuộc họp toàn họ ngày 07-02-2009 (nhằm ngày 13.1.Kỉ Sửu) về việc huy động toàn họ đóng góp tiền của để xây dựng tường rào cổng ngõ nhằm vừa bảo vệ, vừa tạo không khí nghiêm trang của nhà thờ, xứng tầm với di tích văn hóa được công nhận cấp tỉnh;
 
Căn cứ quyết định số 01/QĐ-NM-TS của Ban tộc biểu Nguyễn Mậu Tú Sơn về việc thành lập ban kiến thiết nhà nhà thờ họ Nguyễn Mậu Tú Sơn;
            Vừa qua, ban kiến thiết đã đi tham khảo di tích của các họ xung quanh trong tỉnh và các đề án, thiết kế, giá cả của các công trình đó. Tủy thuộc vào vật giá và điều kiện của họ tộc, ban kiến thiết đã nghiên cứu và lập đề án dự toán xây dựng công trình tường rào cổng ngõ nhà thờ Nguyễn Mậu như sau:

I. Cổng ngõ:
            Gồm cổng chính và hai cổng phụ có hai cánh gà tiếp giáp với bia di tích (bia di tích do Bảo tàng tổng hợp tỉnh xây dựng).
1. Bê tông cốt thép, đổ mê, có cổ lầu trên lợp ngói.
2. Cổng chính: cổng thép, hai cánh mở đóng.
3. Hai cổng phụ: cổng thép mở đóng, một cánh.
            Dự toán hoàn tất công trình phần cổng: 45.000.000 đồng (bốn lăm triệu đồng) (tùy thời điểm vật giá)

II. Tường rào bao quanh nhà thờ:
            Tổng chiều dài: 400 mét.
1. Cọc bê tông cốt thép.
2. Đá ba lông xây móng.
3. Gạch cháy xây tường cao 0,6 mét.
4. Kẽm B40 cao 1,2 mét.
            Dự toán hoàn thành 1 mét tới là 250.000 X 400 mét = 100.000.000 đồng.
            Vậy tổng dự toán để hoàn thành toàn bộ công trình là 145.000.000 đồng (một trăm bốn mươi lăm triệu đồng chẵn).
            Đây là dự toán để tham khảo, mong bà con góp ý nhiệt tình để họ tộc chúng ta có công trình xây dựng hoàn thành càng sớm càng tốt.
            Khi xây dựng sẽ có trình thiết kế tính toán chất lượng cụ thể hơn.
                                                                       
                                                                           
TM.BAN TỘC BIỂU                                     TM.BAN KIẾN THIẾT
    TRƯỞNG BAN
 
 
Nguyễn Mậu Nghĩa                                        Nguyễn Mậu Hòa
 
Copyright © 2012 www.nguyenmauquangngai.com. All Rights Reserved.Design by PDG