Menu

Hình ảnh

Biên bản phân công Họ - 2009

Thứ năm - 08/11/2012 16:48
Biên bản phân công Họ - 2009
Ban tộc biểu mong bà con ta hưởng ứng tích cực để họ ta hoàn thành tốt công trình đã được ghi trong định hướng hoạt động giai đoạn 2009-2012 này.
Tú Sơn, ngày 07 tháng 02 năm 2009 (Nhằm 13/Giêng/Kỷ Sửu)
 
TRÍCH BIÊN BẢN PHÂN CÔNG CỦA HỌ
(V/v huy động tiền của làm tường rào, cổng ngõ và điều tra lập gia phả)
 
Căn cứ cuộc họp toàn họ ngày 7/2/2009 (13.1.Kỉ Sửu), các thành viên có tên sau được phân công làm nhiệm vụ:
 
- Toàn thể Ban tộc biểu gồm:
1. Nguyễn Mậu Nghĩa                                  trưởng ban tộc biểu
2. Nguyễn Mậu Ẩm                                     phó ban tộc biểu
3. Nguyễn Mậu Hòa (Ba Nguyện)                 phó ban tộc biểu
4. Nguyễn Mậu  Tỏa (Bê)                             phó ban tộc biểu
5. Nguyễn Mậu Thuyết                                 ủy viên
6. Nguyễn Mậu Thủy (Bút)                            ủy viên
7. Nguyễn Mậu Thanh Bình                           ủy viên
8. Lê Hoàng Năng                                        ủy viên
9. Nguyễn Mậu Lộc       (Hoành)                                     ủy viên
10. Nguyễn Mậu Hường (Biên Hòa,phái ông Kê)             ủy viên
11. Nguyễn Mậu Hường (Bình Phước,phái ông Tơ)         ủy viên.
12. Nguyễn Mậu Chiến                                                               ủy viên
13. Nguyễn Mậu Dũng (Hoàng Lâm)                                           ủy viên.
14. Nguyễn Mậu Lịch                                                                 ủy viên.
được phân công như sau:

I. Phụ trách chung:
1. Nguyễn Mậu Nghĩa: phụ trách chung, tổ chức phát động và theo dõi cuộc vận động.
2. Nguyễn Mậu Ẩm: phụ trách việc điều tra trong quá trình lập gia phả, có kế hoạch báo cáo với Ban tộc biểu, trước họ và hoàn chỉnh chương trình này.
3. Nguyễn Mậu Hòa: làm trưởng ban kiến thiết.
4. Nguyễn Mậu Tỏa: phụ trách các tỉnh thành phía nam.

II. Các đơn vị cụ thể như sau:
1. Ở Đức Lân (Tú Sơn) thực hiện theo phái:
- Tổ trưởng: Nguyễn Mậu Mẹo; tổ phó: Nguyễn Mậu Chiến.
- Tổ trưởng: Nguyễn Mậu Hoành; tổ phó: Nguyễn Mậu Lịch.
- Tổ trưởng: Nguyễn Mậu Viết; tổ phó: Nguyễn Mậu Thủy (Bút).
- Tổ trưởng: Nguyễn Mậu Tiến (Thạch trụ); tổ phó: Nguyễn Mậu  . . . . . .
- Tổ trưởng: Nguyễn Mậu Chí (Lý); tổ phó: Nguyễn Mậu . . . . . . .
- Tổ trưởng: Nguyễn Mậu Thủy (Trà); tổ phó: Nguyễn Mậu . . . . . . .
- Tổ trưởng: Nguyễn Mậu Hòa (Ba Nguyện); tổ phó: Nguyễn Mậu . . . . . . .

2. TP.Quảng Ngãi:
       tổ trưởng: Nguyễn Mậu Tường; tổ phó: Nguyễn Mậu . . . . . . .

3. Khánh Hòa:
      tổ trưởng: Nguyễn Mậu Khai; tổ phó: Nguyễn Mậu . . . . . . . .

4. Gia Lai:
      tổ trưởng: Nguyễn Mậu Liên; tổ phó: Nguyễn Mậu .

5. Đắc Lắc:
      Nguyễn Mậu Hoàng Lâm phụ trách chung các tỉnh Tây Nguyên
      Tổ trưởng: Nguyễn Mậu Truyền; tổ phó: Nguyễn Mậu Cứ.
6. Lâm Đồng:
      tổ trưởng: Nguyễn Mậu Thuyết; tổ phó: Nguyễn Mậu Tuấn.

7. Võ Đắc:
      tổ trưởng: Nguyễn Mậu Trị; tổ phó: Nguyễn Mậu . . . . . . . .

8. Thành phố Hồ Chí Minh:
      Nguyễn Mậu Tỏa phụ trách chung các tỉnh phía Nam;
      tổ trưởng: Nguyễn Mậu Mười; tổ phó: Lê Hoàng Năng.

9. Long Thành-Đồng Nai:
      tổ trưởng: Nguyễn Mậu Chín, tổ phó: Nguyễn Mậu . . . . . . . .

10. Biên Hòa-Đồng Nai:
      tổ trưởng: Nguyễn Mậu Hường; tổ phó: Nguyễn Mậu. . . . . . .

11. Cần Thơ-Long An:
      tổ trưởng: Nguyễn Mậu Thảo, tổ phó: Nguyễn Mậu . . . . . . .

12. Bình Phước:
      tổ trưởng: Nguyễn Mậu Hường; tổ phó: Nguyễn Mậu . . . . . . .
      Mỗi phái, mỗi khu vực thực hiện nhiệm vụ được phân công. Tổ phó nơi nào họ chưa ghi thì tự bổ sung để hoạt động.
      Trong tế xuân Kỉ Sửu này, họ sẽ vừa tổ chức giỗ, vừa tổ chức vận động luôn. Mong bà con xa gần về dự đều phải chuẩn bị cho tinh thần này, có thì đóng góp ngay hoặc đăng kí. Sau tế xuân, Ban tộc biểu có thể vào một vài nơi trong phía Nam để tham gia vận động.
      Ban tộc biểu mong bà con ta hưởng ứng tích cực để họ ta hoàn thành tốt công trình đã được ghi trong định hướng hoạt động giai đoạn 2009-2012 này.
 

                                                                                     THƯ KÍ
 
Copyright © 2012 www.nguyenmauquangngai.com. All Rights Reserved.Design by PDG