Menu

Đăng nhập

Truyền thống hiếu học

Truyền thống hiếu học

Truyền thống hiếu học là một truyền thống tốt đẹp và lâu đời của dân tộc ta. Nối tiếp truyền thống đó, dòng họ “Nguyễn Mậu – Quảng Ngãi” đã thành lập quỹ khuyến học nhằm khen thưởng, giúp đỡ cho con cháu trong dòng họ đã đạt thành tích cao trong học tập.

Thư mời của Chi Hội Khuyến Học TP.HCM - 2012

Thư mời của Chi Hội Khuyến Học TP.HCM - 2012

Với mục đích ôn lại truyền thống và phát huy truyền thống yêu nước và hiếu học, lập thành tích dâng lên tổ tiên của dòng Họ Nguyễn Mậu Tú Sơn, Chi Hội Khuyến Học thành phố Hồ Chí Minh tổ chức lễ phát thưởng hàng năm cho con cháu Nguyễn Mậu tại khu vực TPHCM

  Trang trước  1 2 3 4
 
Copyright © 2012 www.nguyenmauquangngai.com. All Rights Reserved.Design by PDG