Menu

Đăng nhập

Một số hình khen thưởng con cháu Nguyễn Mậu tại TP.HCM năm 2014

Một số hình khen thưởng con cháu Nguyễn Mậu tại TP.HCM năm 2014

Một số hình ảnh khen thưởng con cháu Nguyễn Mậu tại thành phố Hồ Chí Minh

DANH SÁCH KHEN THƯỞNG tại TPHCM - Năm học: 2012-2013

DANH SÁCH KHEN THƯỞNG tại TPHCM - Năm học: 2012-2013

DANH SÁCH KHEN THƯỞNG CON CHÁU NGUYỄN MẬU tại TPHCM - Năm học: 2012-2013

Thông báo: Qui định khen thưởng Năm 2014

Thông báo: Qui định khen thưởng Năm 2014

Qui định về khen thưởng con em Nguyễn Mậu năm 2014.

Hình ảnh lễ khen thưởng con cháu Nguyễn Mậu Quảng Ngãi 2013

Hình ảnh lễ khen thưởng con cháu Nguyễn Mậu Quảng Ngãi 2013

Một số hình ảnh của nhà thờ Nguyễn Mậu và hoạt động trao thưởng con em Nguyễn Mậu 2013 tại Quảng Ngãi.

Thư kêu gọi phong trào khuyến học

Thư kêu gọi phong trào khuyến học

Cứ mỗi dịp Tết đến xuân về, toàn họ chúng ta lại chuẩn bị cho ngày Lễ Tế xuân, cũng là ngày giỗ tổ Nguyễn Mậu Phó. Ngoài ra, chúng ta còn thảo luận để đưa ra những phương án hoạt động cho những năm tiếp theo, trong đó có việc khuyến học, khuyến tài.


Các tin khác

  Trang trước  1 2 3 4  Trang sau
 
Copyright © 2012 www.nguyenmauquangngai.com. All Rights Reserved.Design by PDG