Menu

Hình ảnh

Danh sách học sinh nhận thưởng năm học 2008-2009 tại TPHCM

Thứ bảy - 24/11/2012 10:14
Danh sách học sinh nhận thưởng năm học 2008-2009 tại TPHCM
1. Nguyễn Hoàng Minh Ngọc, HS Giỏi
    Lớp 2– Trường Tiểu học Bình Chiểu, Thủ Đức, HCM
    Con Nguyễn Mậu Lam
 
2. Nguyễn Thị Quỳnh Hương, HS Giỏi
    Lớp 3– Trường Tiểu học Lam Sơn, Quận 6, HCM
    Con Nguyễn Thị Thanh Tuyền
 
3. Hồ Sơn Luân, HS Giỏi
    Lớp 79 – Trường THCS Bình Chiểu, Thủ Đức, HCM
    Con Nguyễn Thị Cẩm Nhung
 
4. Vũ Đức Bảo, HS Giỏi
    Lớp 1– Trường Tiểu học Tam Bình, Thủ Đức, HCM
    Con Nguyễn Thị Thu Thảo 
 
5. Nguyễn Mậu Hải, HS Giỏi
    Lớp 31 – Trường Tiểu học Nguyễn Văn Triết, Thủ Đức, HCM
    Con Nguyễn Mậu Quân
 
6. Nguyễn Thị Ngọc Lan Anh, HS Giỏi
    Lớp 11A11– Trường THPT Nguyễn Hữu Huân, Thủ Đức, HCM
    Con Nguyễn Mậu Thịnh
 
7. Nguyễn Mậu Huyền Trân, HS Giỏi
    Lớp 4– Trường Tiểu học Tân Hương, Tân Phú, HCM
    Con Nguyễn Mậu Phơ
 
8. Ngô Thị Mai Trâm, HS Giỏi
    Lớp 4– Trường Tiểu học Trần Văn Vân, Thủ Đức, HCM
    Con Ngô Quốc Cường
 
9. Ngô Thị Trúc Quỳnh, HS Giỏi
    Lớp 24 – Trường Tiểu học Bình Chiểu, Thủ Đức, HCM
    Con Ngô Quốc Cường
 
Copyright © 2012 www.nguyenmauquangngai.com. All Rights Reserved.Design by PDG